Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Güzel Sanatların Sınıflandırılması Nedir

Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Güzel sanatları, geleneksel ve çağdaş olmak üzere iki biçimde sınıflamak, bize bazı kolaylıklar getirebilir.

1 - Geleneksel Sınıflandırma:

Bu sınıflandırmada sanat eserlerinin seslendiği duyu organları belirleyici unsurdur.

Buna göre:

Görsel Sanatlar: Bu gruptaki sanatlara "plastik sanatlar" da denilir. Resim, heykel, mimari vb.

İşitsel Sanatlar: Kulağa hitap eden bu sanat türleri "fone­tik sanatlar" adını alır. Müzik, edebiyat vb.

Karma Sanatlar: Hem görsel hem işitsel olan sanatlardır. Bunlara "ritmik sanatlar" da denir. Tiyatro, sinema, opera, operet vb.

Geleneksel sınıflama, güzel sanatları, hitap ettiği duyu organla­rına göre sınıflar.

Söz gelimi görsel sanatlar (plastik sanatlar), göze ve görme­ye dayanan sanatları; resim, heykel, mimari gibi dalları bir grupta toplar.

Fonetik sanatlar, müzik ve türleri ile edebiyatı; ritmik sanatlar ise, hem görme hem de hareketle ilgili olan sinema, opera gi­bi sanatları kapsamaktadır. Ancak, bu sınıflandırmanın ister is­temez dışında kalabilen bazı türler de olabilmektedir. Karikatür veya seramik gibi. Bu nedenle, daha çağdaş bir sınıflandırmaya gerek duyulmuş­tur. Bu sınıflamada söz konusu edilen sanat dalının niteliği ve tekniği göz önünde bulundurulmaktadır.

2 - Çağdaş Sınıflandırma:

Bu yöntemde söz konusu edilen sanat dalının niteliği ve tekni­ği göz önünde bulundurulmaktadır.

Yüzey Sanatları: Tüm iki boyutlu sanat çalışmaları, yani bir eni ve bir boyu olan kâğıt veya tuval üzerine, bir duvar ya da kumaş üzerine uygulanan sanatlardır. Resim ve türleri (yağlı boya, sulu boya, baskı sanatları vb.), duvar resmi, minyatür, karikatür, fotoğraf, süsleme vb.

Hacim Sanatları: Üç boyutlu sanat çalışmalarıdır. Söz geli­mi heykel, seramik, anıtlar vb.

Mekân Sanatları: İç ya da dış mekânı kapsayan ya da dü­zenleyen sanat dallarıdır. Mimarî ve çevre düzenlemesi gi­bi mekâna ilişkin tüm tasarım çalışmaları bu gruba girer.

Dil Sanatları: Edebiyat ve yazı türlerini kapsayan sanatlardır. Roman, hikâye, şiir, deneme, tiyatro metni ve film se­naryosu vb.

Ses Sanatları: Müzik ve müziğin bütün türlerini kapsayan sanatlardır. Halk müzikleri, klâsik müzikler vb.

Eylem Sanatları: İnsan bedeniyle anlatım gücü kazanan sanatlardır. Bale, dans türleri, halk dansları, pandomim vb.

Dramatik Sanatlar: İnsanın bir eylemle kendini veya bir olayı, bir olguyu anlattığı sanatlardır. Tiyatro, opera, müzi­kal oyun, kukla gibi sahne sanatlarıyla sinema, gölge oyu­nu gibi türler bu grupta toplanabilir.

Güzel Sanatların Sınıflandırılması Resimleri

 • 0
  Güzel Sanatların sınıflandırılması 2 yıl önce

  Güzel Sanatların sınıflandırılması

 • 0
  Güzel Sanatların sınıflandırılması 2 yıl önce

  Güzel Sanatların sınıflandırılması

 • 0
  Güzel Sanatların sınıflandırılması 2 yıl önce

  Güzel Sanatların sınıflandırılması

Güzel Sanatların Sınıflandırılması Sunumları

Güzel Sanatların Sınıflandırılması Videoları

Güzel Sanatların Sınıflandırılması Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Güzel Sanatların Sınıflandırılması Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Güzel Sanatların sınıflandırılması
Sponsorlu Bağlantılar
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)

Bir şey Unutmadın mı ?

Bizi sonra tekrar bulmak için sitemizi aşağıdan beğenmelisin